Fassaadid

Saame hakkama osade Eestis levinud fassaadide materjalide, tehnoloogiate ja konstruktsioonidega.

Fassaadide lahendused:

 • Profiilplekk;
 • Plekk-kassetid ja –fassetid;
 • Kiudtsementplaat;
 • Metallkihtpaneel (sandwich);
 • Puit;
 • Õhekrohv (koostöös heade partneritega);

Kaldkatused

Saame hakkama peaaegu kõigi Eestis enamlevinud viilkatuse materjalide, tehnoloogiate ja konstruktsioonidega v.a rahvuslikud katused (puitkatused, rookatused jms).

Viilkatuse materjalid:

 • Profiilplekk;
 • Valtsplekk;
 • Kiudtsement laineplaat (asbestivaba eterniit);
 • Metallkihtpaneel (sandwich);
 • Bituumensindel (bituumenkärg);
 • Kivi;
Viilkatuse konstruktsioonid:
 • Puidust toolvärk s.h liimpuit;
 • Aluskatus;
 • Soojustus s.h puistevill;
 • Turvatooted;

Muud teenused

Tegeleme meeleldi koos heade partneritega ka katuse ja  fassaadiga seotud muude töödega:

 • Piksekaitse;
 • Vihmaveesüsteemide ja katuse küttekaablid;
 • Turvatooted katusele ja fassaadile;
 • Kaarhallide renoveerimine;
 • Hüdroisolatsioon;
 • Vedelplast;


1 5 6 7