Lai valik teenuseid

Katusefirma OÜ on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liige

Töö kiidab meistrit

Balti Jaama turg

 

Balti jaama turg tegutses 1870. aastatest pärinevates paekivihoonetes ja neid ümbritseval alal alates 1993. aastast enam kui 20 aasta jooksul peaagu muutumatuna. 

Turu uuendamisel oli võimalik hoone maapealset mahtu suurendada kuni 33%.

Katusefirma OÜ’l on suur au, et saime koos peatöövõtja Mapri Ehitusega anda oma panuse uhke hoone valmimisse.

Madalakaldeline viilkatus, mis lähtub olemasolevatest hoonetest, katab nii siseruume kui ka avaturgu. Arvestades turu suurt katusealust pindala ja selle vaadeldavust Toompealt, on kaldkatus kavandatud eri kõrgusele, mis muudab turule avaneva kaugvaate põnevamaks ning loob nüansirikkad valgusolukorrad siseruumidesse.

Ei saa jätta mainimata, et ilmselt on tegemist läbi Eesti ajaloo ühe suurema valtskatusega (10 500 m²).