Muud teenused

Tegeleme meeleldi koos heade partneritega ka katuse ja  fassaadiga seotud muude töödega:

  • Piksekaitse;
  • Vihmaveesüsteemide ja katuse küttekaablid;
  • Turvatooted katusele ja fassaadile;
  • Kaarhallide renoveerimine;
  • Hüdroisolatsioon;
  • Vedelplast;