Balti Jaama turg

Eesti üks suuremaid valtsplekk-katuseid 10 000 m²; kandev profiilplekk