Lamekatused

Lamekatused on meie tähtsaim tegevusala. Saame hakkama praktiliselt kõigi Eestis levinud lamekatuse materjalide, tehnoloogiate ja konstruktsioonidega. Omame piisavat kogemust meil liiga vähe kasutatavate lahendustega:
 • Rullmaterjali liimimine kuuma bituumeniga (bituumeni katlaga) eriti vastutusrikastes kohtades;
 • Uudse soojustuse- vahtklaasi paigaldamine kuuma bituumeniga;
 • Eriti hästi toimiv katus- kergkruussoojustus + betoonivalu;

Lamekatuse materjalid:

 • SBS-bituumenrullmaterjalid;
 • PVC-plastrullmaterjalid;
 • APP-bituumenrullmaterjalid;

Soojustusmaterjalid:

 • Mineraalvill (MW);
 • Paisutatud polüstüreen (EPS);
 • Ekstrudeeritud polüstüreen (XPS);
 • Jäik polüuretaanvaht (PUR, PIR, EFR);
 • Kergkruus (LWA);
 • Vahtklaas (CG);
 • Puistevill;

Katusekonstruktsioonid:

 • Tavalamekatused;
 • Pööratud katused;
 • Käidavad katused;
 • Liiklusega koormatud katused;
 • Haljaskatused;
 • Kandev plekk;

Katuse pisiremont

Tegeleme meeleldi ka paljudele headele konkurentidele väga vastumeelse teemaga: katuste pisiremondiga. Paluks mitte segi ajada avariiremondiga: kahjuks pole me klientide kasutuses 24/7, aga üritame olla võimalikult operatiivsed.

Koosneb:

 • Ülevaatus;
 • Probleemi kindlakstegemine;
 • Vea kõrvaldamine;
 • Nõuanded edaspidiseks;

Katuse hooldus

Tegeleme meeleldi ka paljudele headele konkurentidele väga vastumeelse teemaga: katuste hooldusega. Loodame, et see teenus hakkab ka meil lõpuks populaarsust võitma.

 • Koosneb: ülevaatus, koristus, väikeste puuduste kõrvaldamine;
 • Nõuanded, soovitused ja lahendused edaspidiseks;
 • Suuremate puuduste korral eraldi hinnapakkumine koos lahendustega;
 • Pikendab kindlasti katuse eluiga;
 • Ennetab ja vähendab suuremaid probleeme ning kahjusid;
 • Toimub üldjuhul kaks korda aastas, kevadel ja sügisel;
 • Täiendavalt peale suuri torme;
 • Uue katuse valmimise järel võimaldab hoolduslepingu sõlmimine laiendada garantiiperioodi;

Fassaadid

Saame hakkama osade Eestis levinud fassaadide materjalide, tehnoloogiate ja konstruktsioonidega.

Fassaadide lahendused:

 • Profiilplekk;
 • Plekk-kassetid ja –fassetid;
 • Kiudtsementplaat;
 • Metallkihtpaneel (sandwich);
 • Puit;
 • Õhekrohv (koostöös heade partneritega);

Kaldkatused

Saame hakkama peaaegu kõigi Eestis enamlevinud viilkatuse materjalide, tehnoloogiate ja konstruktsioonidega v.a rahvuslikud katused (puitkatused, rookatused jms).

Viilkatuse materjalid:

 • Profiilplekk;
 • Valtsplekk;
 • Kiudtsement laineplaat (asbestivaba eterniit);
 • Metallkihtpaneel (sandwich);
 • Bituumensindel (bituumenkärg);
 • Kivi;
Viilkatuse konstruktsioonid:
 • Puidust toolvärk s.h liimpuit;
 • Aluskatus;
 • Soojustus s.h puistevill;
 • Turvatooted;